Les personnages


  • Hiro Amanokawa

  • Gammamon

  • Ruri Tsukiyono

  • Angoramon

  • Kiyoshiro Higashimitarai

  • Jellymon